Περιήγηση: Εθνικιστική Νεολαία Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μέλος φασιστικής οργάνωσης για την κατάληψη στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Συνε­λή­φθη χθες από αστυ­νο­μι­κούς της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Θεσ­σα­λο­νί­κης, 22χρονος ημε­δα­πός, ο οποί­ος — σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία — συμ­με­τεί­χε στην…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Έξω απ’ τα σχολεία οι φασίστες της «Εθνικιστικής Νεολαίας»

Για τρί­τη μέρα η γνω­στή ολι­γο­με­λής ομά­δα της «Εθνι­κι­στι­κής Νεο­λαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης» συνέ­χι­σε τους τρα­μπου­κι­σμούς σε βάρος μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών στο…