Περιήγηση: Εθνικοσοσιαλιστική Αυτοκρατορία

Ιστορία
Τα “παιδιά του Χίτλερ”

 Επι­μέ­λεια: Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η εγκλη­μα­τι­κή παρά­νοια του φασι­σμού με θύμα­τα μικρά παι­διά. Ο διε­στραμ­μέ­νος αρχη­γός των Ες Ες Χάιν­ριχ Χίμ­λερ εμπνεύστηκε…