Περιήγηση: Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Προτεινόμενο
Νέες αποκαλύψεις για τα τεστ κορονοϊού… «μπουκώνουν» ιδιωτικό διαγνωστικό όμιλο

Με νέες απο­κα­λύ­ψεις ξετυ­λί­γε­ται το αντι­λαϊ­κό κου­βά­ρι της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας και στο ζήτη­μα των μορια­κών δια­γνω­στι­κών ελέγ­χων για τον κορο­νο­ϊό, με τις μπίζνες…