Περιήγηση: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Κοινωνία
Μία ημέρα διακοπή προγράμματος για το ρατσιστικό παραλήρημα — Τσουκαλάδες εκφραστείτε ελεύθερα…

Με την επι­βο­λή δια­κο­πής προ­γράμ­μα­τος για μία ημέ­ρα (η ποι­νή επι­βάλ­λε­ται την 10η Ιανουα­ρί­ου 2019) «τιμω­ρεί­ται»(!) ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός Νέο…