Περιήγηση: Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης

Επικαιρότητα
ΚΚΕ-“Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης”: Δημιουργεί νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο και καταργεί εμβληματικές κατακτήσεις της εργατικής τάξης (Video)

«Όσα παρα­γω­γι­κά μοντέ­λα κι αν έχει σχε­διά­σει η αστι­κή τάξη κι έχει εφαρ­μό­σει η κάθε αστι­κή κυβέρ­νη­ση, όσες μορ­φές διαχείρισης…

Οικονομία
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Χρήμα με τη «σέσουλα» στο κεφάλαιο και σκληρά μέτρα στον λαό

Με φρά­σεις περί «ιστο­ρι­κού» και «ρηξι­κέ­λευ­θου» σχε­δί­ου συνό­δε­ψε ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, την παρου­σί­α­ση του λεγό­με­νου «Εθνι­κού Σχε­δί­ου Ανά­καμ­ψης και…