Περιήγηση: Εθνοφύλακας

Επικαιρότητα
Λέσβος: Απολύθηκε ο εθνοφύλακας που ανυπομονούσε να πυροβολήσει πρόσφυγες

Με από­φα­ση του υπο­στρα­τή­γου διοι­κη­τή του Στρα­τιω­τι­κού Σχη­μα­τι­σμού απο­λύ­θη­κε από το Τάγ­μα Εθνο­φυ­λα­κής στο οποίο ανή­κε, «ως μη δυνά­με­νος να…