Περιήγηση: Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση 1950-1970