Περιήγηση: Εικονομαχία

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου

842 Λήγει η Εικο­νο­μα­χία. Η Θεο­δώ­ρα, σύζυ­γος του τελευ­ταί­ου εικο­νο­μά­χου αυτο­κρά­το­ρα Θεό­φι­λου, επι­βά­λει την απο­κα­τά­στα­ση της προ­σκύ­νη­σης των ιερών εικόνων.…