Περιήγηση: Ειρήνη Γκίνη

Επικαιρότητα
Θρασύτατη επίθεση Τσίπρα στο ΚΚΕ — Προκλητικός απολογητής των ιμπεριαλιστικών σχεδίων

Θρα­σύ­τα­τη επί­θε­ση στο ΚΚΕ εξα­πέ­λυ­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλ. Τσί­πρας από το βήμα της Βου­λής, δεί­χνο­ντας για­τί θεω­ρεί­ται ο άνθρω­πος των…