Περιήγηση: Εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Παιδεία
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις εξαγγελίες που αφορούν την Παιδεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο

«Οι εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για την αλλα­γή στο σύστη­μα εισα­γω­γής στα πανε­πι­στή­μια και μάλι­στα από φέτος, δικαί­ως προ­κα­λούν μεγά­λη αγανάκτηση…

Παιδεία
Αλλαγές στο Λύκειο: Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση για απολυτήριο και εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ — Από πότε ισχύουν

Το τελι­κό σχέ­διο για το νέο σύστη­μα εισα­γω­γής στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Το σχέ­διο αποτελεί…