Περιήγηση: Εκάς οι βέβηλοι

Απόψεις
Εκάς οι βέβηλοι

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Η πρώ­τη και η δεύ­τε­ρη φωτο­γρα­φία έχουν δια­φο­ρά μιας μέρας. Η πρώ­τη τρα­βή­χτη­κε την Κυριακή,…