Περιήγηση: ΕΚΑΒ

Κοινωνία
Χίος: Δυναμική κινητοποίηση στο Νοσοκομείο για την στελέχωση ΕΚΑΒ και των δομών Υγείας

Δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στη Χίο έξω από το Νοσο­κο­μείο με αφορ­μή τον τελευ­ταίο θάνα­το λόγω έλλει­ψης ασθενοφόρου…

Κοινωνία
Η ΕΝΙΘ καταγγέλλει το ΕΚΑΒ για “ρατσιστικό αποκλεισμό” προσφύγων

Για “ρατσι­στι­κό απο­κλει­σμό” των προ­σφύ­γων για έκτα­κτα περι­στα­τι­κά περί­θαλ­ψης, καταγ­γέλ­λει η ΕΝΙΘ (Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Θεσ­σα­λο­νί­κης) τη διεύ­θυν­ση του ΕΚΑΒ…

Κοινωνία
Λιντσάρισμα Ζακ: Ευθύνες στο διασώστη αποδίδει το πόρισμα της ΕΔΕ του ΕΚΑΒ

Ευθύ­νες για­τί αντι­με­τώ­πι­σε τον Ζακ ως νεκρό επιρ­ρί­πτει στον δια­σώ­στη — μοτο­σι­κλε­τι­στή το πόρι­σμα της Ενορ­κης Διοι­κη­τι­κής Εξέ­τα­σης του Εθνικού…