Περιήγηση: «Εκατονταπενηντάχρονος»

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Κάτω τα χέρια από τους λιμενεργάτες, τους εργαζόμενους της COSCO!

Ρεκόρ στη βιο­μη­χα­νία κήρυ­ξης παρά­νο­μων απερ­γιών εξε­λίσ­σε­ται τις τελευ­ταί­ες μέρες στον Πει­ραιά με αφορ­μή τις απερ­για­κές αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των εργατών…