Περιήγηση: εκδόσεις ΚΨΜ

Σκιτσογράφοι
Κωλοτούμπες ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛαστικά μνημόνια με το πενάκι του ΣΤΑΘΗ

Γρά­φει ο Γ. Κ. Ρετσια­νί­της // Χαμό­γε­λα, έστω και αμυ­δρά, μέσα στην κατα­θλι­πτι­κή ατμό­σφαι­ρα της μνη­μο­νια­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,…

Νέες Κυκλοφορίες
«Μια θρησκεία χωρίς απίστους: Ποδόσφαιρο», Νίκου Μπογιόπουλου, Δημήτρη Μηλάκα

Επα­να­κυ­κλο­φό­ρη­σε πριν λίγες μέρες το βιβλίο των Νίκου Μπο­γιό­που­λου, Δημή­τρη Μηλά­κα «Μια θρη­σκεία χωρίς απί­στους: Ποδό­σφαι­ρο» (Εκδό­σεις ΚΨΜ). Όπως ο…