Περιήγηση: εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Βιβλίο
Το τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας — για τις μικρότερες ηλικίες: κυκλοφορεί από τη Σύγχρονη Εποχή

Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας 1922. Το τέλος της Μικρα­σια­τι­κής Εκστρα­τεί­ας. Κυκλο­φο­ρεί από…

Ατέχνως
9η Μάη – Μέρα της απελευθέρωσης των λαών από την ΕΣΣΔ και τον Κόκκινο Στρατό | Μελετάμε — Διδασκόμαστε

Ενώ μαί­νε­ται η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία 73η μέρα του πολέ­μου, μια μέρα πριν τη σημα­δια­κό 1945, μόνο ένας (εθελο)τυφλός-ών…

Επικαιρότητα
Επισκεφθείτε τον ανανεωμένο χώρο και το νέο cafe — αναγνωστήριο στο βιβλιοπωλείο της Αθήνας (VIDEO)

Επι­σκε­φτεί­τε τον ανα­νε­ω­μέ­νο χώρο του βιβλιο­πω­λεί­ου της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» στο Κέντρο της Αθή­νας για να γνω­ρι­στεί­τε με τα βιβλία των…