Περιήγηση: Εκδόσεις ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ενα βιβλίο για το ερασιτεχνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη τον 20ό αιώνα

Παρου­σιά­ζει ο Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης* // ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ, Αθή­να 2005, σχ.…