Περιήγηση: Εκθεση ζωγραφικής

Εικαστικές Τέχνες
Συλλογή έργων  επτανήσιων καλλιτεχνών στην πινακοθήκη “Villa Ροδόπη” στο Αργοστόλι 

Γρά­φει ο \\ Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, Προ­σφι­λές κατα­φύ­γιο και εκθε­σια­κός χώρος των εικα­στι­κών μου έργων καθώς και των ντο­κου­μέ­ντων από τις…

Εικαστικές Τέχνες
Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ευαγγελάτου στο επιμελητήριο Κεφαλονιάς – Ιθάκης & “πανσέληνος στον κήπο” της πινακοθήκης villa Ροδόπη στο Αργοστόλι

Δύο σημα­ντι­κές εικα­στι­κές εκθέ­σεις αφιε­ρω­μέ­νες στα 50 χρό­νια εικα­στι­κής δημιουρ­γί­ας του ζωγρά­φου, ποι­η­τή, θεω­ρη­τι­κού τέχνης και performer Κώστα Ευαγ­γε­λά­του θα…