Περιήγηση: Εκκλησία της Ελλάδος

Επικαιρότητα
Οργή Ιερώνυμου για την «εμπλοκή της Εκκλησίας και κληρικών της στα πολιτικά δρώμενα της χώρας»

Την παρέμ­βα­ση του Αρχιε­πι­σκό­που Αθη­νών και πάσης Ελλά­δος Ιερω­νύ­μου προ­κά­λε­σαν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας τις τελευταίες…

Επικαιρότητα
Σκοταδισμός από την Ιερά Σύνοδο: Κήρυγμα σε όλους τους ναούς της χώρας κατά των αμβλώσεων!

Εγκύ­κλιος «Περί της προ­στα­σί­ας της ανθρώ­πι­νης ζωής και απο­φυ­γής των αμβλώ­σε­ων» θα δια­βα­στεί στις Εκκλη­σί­ες στις 8 Σεπτέμ­βρη, κατά την…