Περιήγηση: Εκκλησία της Ρωσίας

Πολιτική
Ρήξη Πατριαρχείου — Ρώσικης Εκκλησίας με φόντο τους σφοδρούς ανταγωνισμούς μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και ΕΕ

Η Ρωσι­κή Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία έλα­βε στη Σύνο­δο του Μινσκ την από­φα­ση να διαρ­ρή­ξει τους δεσμούς με το Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο εξαιτίας…