Περιήγηση: Εκκλησία

Επικαιρότητα
Σκοταδισμός από την Ιερά Σύνοδο: Κήρυγμα σε όλους τους ναούς της χώρας κατά των αμβλώσεων!

Εγκύ­κλιος «Περί της προ­στα­σί­ας της ανθρώ­πι­νης ζωής και απο­φυ­γής των αμβλώ­σε­ων» θα δια­βα­στεί στις Εκκλη­σί­ες στις 8 Σεπτέμ­βρη, κατά την…

Κοινωνία
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ ουδέποτε διαχώρισε τους εργαζόμενους σε θρησκευόμενους και μη

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με αντι­προ­σω­πεία του Ιερού Συν­δέ­σμου Κλη­ρι­κών Ελλά­δας. Στη συνά­ντη­ση συμμετείχε…

Επικαιρότητα
Μητροπολίτης Κοζάνης σε σεξιστικό παραλήρημα: «Εσείς οι γυναίκες δεν μπορείτε να κλείσετε τα στόματά σας;»

Δεν πέρα­σαν παρά μόνο λίγοι μήνες από τότε που ο Μητρο­πο­λί­της Σερ­βί­ων και Κοζά­νης Παύ­λος είχε προ­βεί σε σκο­τα­δι­στι­κό, σεξιστικό…

Επικαιρότητα
Σκοταδιστικό παραλήρημα ιεροκήρυκα της Μητρόπολης Αιτωλίας: «Τα εμβόλια είναι λουσμένα στα αίματα αθώων εμβρύων»!

Σε σκο­τα­δι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα, που θα ζήλευε μέχρι και ο Μητρο­πο­λί­της Μόρ­φου, προ­έ­βη ο Αρχι­μαν­δρί­της Παύ­λος Ντα­νάς, ιερο­κή­ρυ­κας της Μητρό­πο­λης Αιτωλίας…

Επικαιρότητα
«Ο κάθε γελαδάρης έγινε λοιμωξιολόγος»: Παπάς από την Κοζάνη στέλνει μήνυμα σε «αρνητές» και σκοταδιστές

Μια δια­φο­ρε­τι­κή άπο­ψη από αυτήν που εκφρά­ζουν πολ­λοί συνά­δελ­φοί του για την παν­δη­μία και το εμβό­λιο δίνει ο παπά-Νικό­λας από…