Περιήγηση: Εκκλησιαστική περιουσία

Κοινωνία
Τσίπρας — Ιερώνυμος κατέληξαν σε συμφωνία για μισθοδοσία κληρικών και εκκλησιαστική περιουσία

Μια συμ­φω­νία «εξορ­θο­λο­γι­σμού» των σχέ­σε­ων κρά­τους και εκκλη­σί­ας, μακριά βέβαια από το υπε­ρώ­ρι­μο αίτη­μα για πλή­ρη δια­χω­ρι­σμό των σχέ­σε­ων κράτους…