Περιήγηση: εκκωφαντικός ήχος

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ο «περίεργος» ήχος που αναστατώνει κάθε βράδυ τα Μετέωρα — Που μπορεί να οφείλεται;

Σε… θρί­λερ εξε­λίσ­σε­ται για τους κατοί­κους στα Μετέ­ω­ρα της Πολί­χνης, στη δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, ο περί­ερ­γος και εκκω­φα­ντι­κός ήχος που ακούγεται…