Περιήγηση: Εκλογές Κεντροαριστεράς

Πολιτική
Εκλογές Κεντροαριστεράς — β’ γύρος: Η Φώφη Γεννηματά είναι η νικήτρια των εκλογών για την ηγεσία του νέου φορέα

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα η δια­δι­κα­σία για την ανά­δει­ξη ηγε­σί­ας του ενιαί­ου φορέα της «κεντρο­α­ρι­στε­ράς» σε μια προ­σπά­θεια να «ξεπλυ­θεί» η παλιά φθαρ­μέ­νη σοσιαλδημοκρατία…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Εκλογές Κεντροαριστεράς με όρκους πίστης στο στόχο της καπιταλιστικής ανάπτυξης

Σήμε­ρα οι εκλο­γές για την ανά­δει­ξη ηγε­σί­ας του ενιαί­ου φορέα της «κεντρο­α­ρι­στε­ράς» σε μια προ­σπά­θεια να «ξεπλυ­θεί» η παλιά φθαρ­μέ­νη σοσιαλδημοκρατία…