Περιήγηση: Εκλογές Πορτογαλία

Διεθνή
Με αφορμή την Πορτογαλία: Η «ξινισμένη σούπα» των «προοδευτικών» κυβερνήσεων

Η «ξινι­σμέ­νη σού­πα» των «προ­ο­δευ­τι­κών» κυβερ­νή­σε­ων Με αφορ­μή τις πρό­σφα­τες εκλο­γές στην Πορ­το­γα­λία, επα­νήλ­θε στο προ­σκή­νιο η συζή­τη­ση περί των «προ­ο­δευ­τι­κών»…