Περιήγηση: Εκλογες Σουηδία

Διεθνή
Ανακοίνωση της ΤΟ Σκανδιναβίας του ΚΚΕ. Οι Έλληνες μετανάστες ψηφίζουμε-στηρίζουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας (SKP)

Σε προη­γού­με­νη ανάρ­τη­ση ανα­φε­ρό­μα­σταν στην σημα­σία των τρι­πλών εκλο­γών στην Σου­η­δία στις 9 Σεπτεμ­βρί­ου. Η ΤΟ Σκαν­δι­να­βί­ας του ΚΚΕ με…