Περιήγηση: Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα

Εκδηλώσεις
«Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα»

Η ερω­τι­κή κωμω­δία «Εκπαι­δεύ­ο­ντας τη Ρίτα»ανεβαίνει στο Θέα­τρο «Πόλη» (Φωκαί­ας 4 & Αρι­στο­τέ­λους 87, πλα­τεία Βικτω­ρί­ας, τηλ. 211 1828900), στις 17 Φλε­βά­ρη. Το βραβευμένο…