Περιήγηση: Εκπαυδευτικοί

Παιδεία
Δ. Ακτύπης (μέλος ΟΛΜΕ): Όταν θέλουν να περάσουν αντιλαϊκά μέτρα είναι αδίστακτοι (ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)

Για την άγρια κατα­στο­λή της  Παρα­σκευ­ής 11 Ιανουα­ρί­ου σε βάρος των εκπαι­δευ­τι­κών που ζητού­σαν μόνι­μη και στα­θε­ρή εργα­σία μιλή­σα­με στην…