Περιήγηση: Εκρέμ Ιμάμογλου

Διεθνή
Τουρκία: Στήριξη στο νεοεκλεγέντα Εκρέμ Ιμάμογλου εκφράζει το μεγάλο κεφάλαιο

Πέραν της… ποντια­κής του κατα­γω­γής, ο νεο­ε­κλε­γείς δήμαρ­χος Κων­στα­ντι­νού­πο­λης Εκρέμ Ιμά­μο­γλου φέρε­ται πως έχει και μιαν άλλη, ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας, ιδιότητα.…

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: Καταδικάζει την απόφαση για επανάληψη των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη

Την από­φα­ση του Ανώ­τα­του Εκλο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου να επα­να­λη­φθούν οι εκλο­γές για το Μητρο­πο­λι­τι­κό Δήμο της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης επι­κρί­νει σε ανα­κοί­νω­ση της…