Περιήγηση: Εκρήξεις στη Βηρυτό

Διεθνή
Επιθεωρητές πριν 6 μήνες προειδοποίησαν ότι αν δεν μετακινηθεί το νιτρικό αμμώνιο «θα ανατινάξει όλη τη Βηρυτό»

Του­λά­χι­στον 113 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν στην κατα­στρο­φι­κή έκρη­ξη στο λιμά­νι της Βηρυ­τού και δεκά­δες άλλοι αγνο­ού­νται, σύμ­φω­να με τον νέο απολογισμό…

Διεθνή
Εικόνες αποκάλυψης στη Βηρυτό — 78 νεκροί, 4.000 τραυματίες ο προσωρινός απολογισμός (ΦΩΤΟ)

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των των ισχυ­ρών εκρή­ξε­ων που συγκλό­νι­σαν χθες Τρί­τη την πρω­τεύ­ου­σα Βηρυ­τό ανέρ­χε­ται πλέ­ον σε του­λά­χι­στον 78 νεκρούς…