Περιήγηση: Εκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων

Επικαιρότητα
ΕΜΥ: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται κατά τόπους στη χώρα την Κυριακή

Επι­κίν­δυ­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να θα συνε­χί­ζουν να εκδη­λώ­νο­νται κατά τόπους στη χώρα μας σήμε­ρα Κυρια­κή (06–11-22) και έως τις πρώ­τες πρωινές…

Επικαιρότητα
Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ — Ποιες περιοχές θα πληγούν

Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων εξέ­δω­σε η ΕΜΥ. Σύμ­φω­να με την πρό­βλε­ψή της, χαμη­λό βαρο­με­τρι­κό θα δημιουρ­γη­θεί στο Ιόνιο το…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων — Χιόνια και στην Αττική σήμερα και αύριο — Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Το έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που εκδό­θη­κε την Τρί­τη 08-03-2022 και αφο­ρά την κακο­και­ρία “Φίλιπ­πος” (“Filippos”), επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα…

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία ΜΠΑΛΛΟΣ: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νο και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων εξέ­δω­σε πριν από λίγο η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (ΕΜΥ). Σύμ­φω­να με αυτό «οι βρο­χές και…

Επικαιρότητα
Εκτακτο δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ

Αλλα­γή σκη­νι­κού στον και­ρό ανα­κοί­νω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία που με έκτα­κτο δελ­τίο επι­κιν­δύ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, προει­δο­ποιεί για ένα διήμερο…