Περιήγηση: Εκτελέσεις

Ιστορία
Η πρώτη Γερμανική αναφορά για εκτελέσεις κρατουμένων κομμουνιστών στη Θεσσαλονίκη

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Αξιο­ποιώ­ντας  το βιβλίο «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ» (ΕΡΕΥΝΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΝ ΖΕΚΕΝΤΟΡΦ/ «Εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή ‑1991)…