Περιήγηση: Ελένη Βακαλό

Πρόσωπα
Ελένη Βακαλό

Η Ελέ­νη Βακα­λό γεν­νή­θη­κε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη το 1921 και πέθα­νε στις 9 Οκτω­βρί­ου 2001.Σε ηλι­κία δύο χρό­νων εγκα­τα­στά­θη­κε με την…