Περιήγηση: Ελένη Ζαρούλια

Επικαιρότητα
Τα πιο απίθανα ελαφρυντικά επικαλούνται οι ναζί για να αποφύγουν τη φυλακή — «Παρεξηγημένος ο Κασιδιάρης»!!!

Με τις αγο­ρεύ­σεις της υπε­ρά­σπι­σης των πρώ­ην βου­λευ­τών της Χρυ­σής Αυγής συνε­χί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία στο δικα­στή­ριο. Όσοι έχουν ήδη αναπτύξει…

Επικαιρότητα
Βουλή: Με υπογραφή Τασούλα ο διορισμός της υπόδικης χρυσαυγίτισσας Ζαρούλια!

Έντο­νες αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί ο διο­ρι­σμός στη Βου­λή της χρυ­σαυ­γί­τισ­σας Ελέ­νης Ζαρού­λια, σύζυ­γος του επι­κε­φα­λής της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης «Χρυ­σή Αυγή» Νίκου…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: «Απλή σύζυγος» δήλωσε η Ζαρούλια ενώ είναι από τα παλιότερα στελέχη των ναζί

Σε «χρό­νο dt» ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής η απο­λο­γία της χρυ­σαυ­γί­τισ­σας, πρώ­ην βου­λευ­τή και συζύ­γου του αρχηγού…