Περιήγηση: Ελένη Κίργιου

Επικαιρότητα
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ και η ΖΩΗ υπέρτατες αξίες στο σοσιαλισμό (VIDEO)

Η Ελέ­νη Κύρ­γιου είναι διευ­θύ­ντρια Αναι­σθη­σιο­λο­γί­ας, β΄αντιπρόεδρος ΔΣ του ΣΕΝ «Ευαγ­γε­λι­σμός», από­φοι­τος Ιατρι­κής Σχο­λής Λένιν­γκραντ, ανα­πλη­ρω­μα­τι­κό μέλος του ΔΣ του…