Περιήγηση: Ελένη Κωνσταντινίδη

Αθλητικά
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών: Δύο χρυσά κι ένα χάλκινο κέρδισε η Ελένη Κωνσταντινίδη

Μεγά­λη επι­τυ­χία για τα ελλη­νι­κά χρώ­μα­τα στην άρση βαρών, σημεί­ω­σε η Ελέ­νη Κων­στα­ντι­νί­δη στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα της Γεωρ­γί­ας, που φιλο­ξε­νεί­ται στην…