Περιήγηση: Ελένη Μπακιρλή

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θεσσαλονίκη: Είπαν «όχι» στο απαράδεκτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την δευτεροβάθμια περίθαλψη

Με συγκέ­ντρω­ση στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και πορεία που κατέ­λη­ξε έξω από την 3η ΥΠΕ στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων και Ενώσεις…

Επικαιρότητα
Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κινητοποίηση Σωματείων και φορέων για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας

Δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία στους δρό­μους της Θέρ­μης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Σωμα­τεία και μαζι­κοί φορείς, απαι­τώ­ντας την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας, της ζωής…