Περιήγηση: Ελένη Μπακιρλή

Επικαιρότητα
Θέρμη Θεσσαλονίκης: Κινητοποίηση Σωματείων και φορέων για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας

Δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση και πορεία στους δρό­μους της Θέρ­μης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Σωμα­τεία και μαζι­κοί φορείς, απαι­τώ­ντας την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας, της ζωής…