Περιήγηση: Ελένη Τοπαλούδη

Επικαιρότητα
Εισαγγελέας: Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά οι βιαστές και δολοφόνοι της Ελένης Τοπαλούδη

Κατα­πέλ­της η εισαγ­γε­λέ­ας στη δίκη για τον ομα­δι­κό βια­σμό και την άγρια δολο­φο­νία της φοι­τή­τριας Ελέ­νης Τοπα­λού­δη, ζήτη­σε την ενο­χή των…

Επικαιρότητα
Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για τον μαρτυρικό θάνατο της Ελένης Τοπαλούδη

Η ώρα της εισαγ­γε­λι­κής εισή­γη­σης για τον μαρ­τυ­ρι­κό θάνα­το της 21χρονης φοι­τή­τριας Ελέ­νης Τοπα­λού­δη έρχε­ται σήμε­ρα ενώ­πιον του ΜΟΕ όπου…

Επικαιρότητα
Νέα διακοπή στη δίκη των δολοφόνων της Ε. Τοποαλούδη — Έντονη αντίδραση από τη μάνα της Ελένης

Την έντο­νη αντί­δρα­ση της μητέ­ρας της δολο­φο­νη­μέ­νης φοι­τή­τριας στην Ρόδο Ελέ­νης Τοπα­λού­δη προ­κά­λε­σε η δεύ­τε­ρη κατά σει­ρά δια­κο­πή της δίκης,…

Επικαιρότητα
Δίκη δολοφόνων Ελένης Τοπαλούδη: Ξεκινούν σήμερα οι καταθέσεις — Οι γονείς της Ελένης πρώτοι μάρτυρες

Με τις μαρ­τυ­ρι­κές κατα­θέ­σεις ανα­μέ­νε­ται να προ­χω­ρή­σει σήμε­ρα, εκτός απρο­ό­πτου, η δίκη ενώ­πιον του Μικτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου των δύο κατηγορουμένων…

Επικαιρότητα
Επίθεση δέχτηκε η εισαγγελέας στη δίκη Τοπαλούδη — «Δύο μέρες σας καλώ και δεν δώσατε σημασία»

Η Αρι­στο­τέ­λεια Δόγκα, εισαγ­γε­λέ­ας στη δίκη Τοπα­λού­δη, βρέ­θη­κε χτυ­πη­μέ­νη και με παρα­μορ­φω­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που της, έπει­τα από βάρ­βα­ρη επίθεση…