Περιήγηση: Ελένη Τοπαλούδη

Κοινωνία
Λαϊκή Συσπείρωση Αιγαίου και Δ. Ρόδου: Καμία μείωση της ποινής των δολοφόνων της Ελένης Τοπαλούδη

«Εκφρά­ζο­ντας και τα συναι­σθή­μα­τα της συντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας του λαού της Ρόδου που δεν ξεχνά το απο­τρό­παιο έγκλη­μα τον ομα­δι­κό βιασμό…

Κοινωνία
Δολοφονία Ελένης Τοπαλούδη: Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε να παραμείνουν ως έχουν οι ποινές των καταδικασθέντων

Η εισαγ­γε­λέ­ας έδρας, Ελέ­νη Κovτα­κτσή, πρό­τει­νε στον Άρειο Πάγο την απόρ­ρι­ψη των αιτή­σε­ων αναι­ρέ­σε­ως των δύο κατα­δι­κα­σθέ­ντων για τη δολοφονία…

Επικαιρότητα
Ένοχοι χωρίς κανένα ελαφρυντικό οι δολοφόνοι και βιαστές της στυγερής δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη

Ενοι­χοι χωρίς κανέ­ναν ελα­φρυ­ντι­κό απο­φά­σι­σε το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο της Αθή­νας για τους δυο κατη­γο­ρού­με­νος για τη δολο­φο­νία και τον…

Επικαιρότητα
Την Παρασκευή η απόφαση για τον βιασμό και την άγρια δολοφονία της Ελ. Τοπαλούδη — Τι είπαν οι δράστες

Για την Παρα­σκευή 20 Μαϊ­ου μετα­τί­θε­ται η ετυ­μη­γο­ρία του Μικτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου όσον αφο­ρά τους δύο κατη­γο­ρού­με­νους στην υπό­θε­ση του…

Επικαιρότητα
Εισαγγελέας: Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά οι βιαστές και δολοφόνοι της Ελένης Τοπαλούδη

Κατα­πέλ­της η εισαγ­γε­λέ­ας στη δίκη για τον ομα­δι­κό βια­σμό και την άγρια δολο­φο­νία της φοι­τή­τριας Ελέ­νης Τοπα­λού­δη, ζήτη­σε την ενο­χή των…