Περιήγηση: Ελένη του Ευριπίδη

Εκδηλώσεις
Σήμερα και αύριο (26–27/8) η «Ελένη» του Ευριπίδη με δωρεάν είσοδο

Το αντι­πο­λε­μι­κό έργο του Ευρι­πί­δη «Ελέ­νη» σε μετά­φρα­ση Κώστα Τοπού­ζη, παρου­σιά­ζει το κέντρο πολι­τι­σμού «Ελεύ­θε­ρη Έκφρα­ση», στο «Σπί­τι του ηθο­ποιού», στις 26 και 27 Αυγού­στου και στον Πολυ­χώ­ρο «Αλε­ξάν­δρεια» στις 9 και 10…