Περιήγηση: Ελίνα Τουκουσμπαλίδου

Κοινωνία
ΕΠΑΛ Ευόσμου- Δημοσιογράφος καταγράφει τον προπηλακισμό της από τα φασιστοειδή: “τι τράβηξες π@@@@να”, “η κα@@@λα έβγαλε βίντεο”

Η ομά­δα κου­κου­λο­φό­ρων φασι­στοει­δών σήμε­ρα στο ΕΠΑΛ Ευό­σμου επι­τέ­θη­κε και στους δημο­σιο­γρά­φους και τηλε­ο­πτι­κά συνερ­γεία, που βρί­σκο­νταν σε κοντι­νή απόσταση…