Περιήγηση: ΕΛΑΣ

Ανακοινώσεις
«Δεν θα τους περάσει — Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται» (Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Θεσσαλονίκης)

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης καταγ­γέλ­λει στο λαό της πόλης τον βαν­δα­λι­σμό από ακρο­δε­ξιά από­βλη­τα της ανα­μνη­στι­κής πλά­κας για…

Επικαιρότητα
Φασιστοειδή βεβήλωσαν αναθηματική πλάκα για τους μαχητές του ΕΛΑΣ που απελευθέρωσαν τη Θεσσαλονίκη

Με σπρέι έβα­ψαν άγνω­στοι δρά­στες την ανα­θη­μα­τι­κή πλά­κα, που έχει τοπο­θε­τη­θεί πλη­σί­ον του Βασι­λι­κού Θεά­τρου, επί της Λεω­φό­ρου 30ης Οκτωβρίου,…

Πολιτική
Ο Μπαλάσκας, οι «άνθρωποι-σκουπίδια» και ο χρυσαυγιτισμός

Σε ένα κρε­σέ­ντο φασι­στι­κής ρητο­ρι­κής, μιλώ­ντας στον ΣΚΑΪ, ο αντι­πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Σταύ­ρος Μπα­λά­σκας απο­κά­λε­σε ανθρώ­πους ως…