Περιήγηση: Ελαφόνησος

Επικαιρότητα
Παρέμβαση εισαγγελέα ζητούν 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις για τα γυρίσματα του GNTM στην Ελαφόνησο

Καταγ­γε­λία προς τον εισαγ­γε­λέα και τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες κατέ­θε­σαν 17 περι­βαλ­λο­ντι­κές οργα­νώ­σεις με αφορ­μή τηλε­ο­πτι­κά γυρί­σμα­τα της εκπο­μπής “Greece’s Next…