Περιήγηση: Ελευθέριος Συναδινός

Επικαιρότητα
Χρυσαυγίτης αποκαλύπτει χρυσαυγίτικα σχέδια για να τη σκαπουλάρει ο Λαγός

Στη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή και τη δρά­ση της, ανα­φέρ­θη­κε ο πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­της ευρω­βου­λευ­τής Ελευ­θέ­ριος Συνα­δι­νός περι­γρά­φο­ντας ένα κόμμα…

Πολιτική
Καρφώνει τη Χρυσή Αυγή ο ευρωβουλευτής Συναδινός: «Μου ζητούσαν να παρανομήσω για να πάρουν χρήματα»

Συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­το το… ναζι­στι­κό ξεκα­τί­νια­σμα στην Χρυ­σή Αυγή, με τον πρό­σφα­τα ανε­ξαρ­τη­το­ποι­η­θέ­ντα ευρω­βου­λευ­τή Ελευθ. Συνα­δι­νό να προ­βαί­νει σε βαριές κατηγορίες…

Επικαιρότητα
Ναζιστικό ξεκατίνιασμα: Εκατέρωθεν αιχμές μεταξύ Χρυσής Αυγής και ευρωβουλευτή Συναδινού

Το ναζι­στι­κό «ξεκα­τί­νια­σμα» κάθε φορά που ένα στέ­λε­χος της Χρυ­σής Αυγής απο­χω­ρεί από την εγκλη­μα­τι­κή-φασι­στι­κή οργά­νω­ση συνε­χί­ζε­ται. Αυτή τη φορά,…

Επικαιρότητα
Αποχώρησε από τη Χρυσή Αυγή, ο ευρωβουλευτής Ελευθέριος Συναδινός

Την απο­χώ­ρη­σή του από τη Χρυ­σή Αυγή, ανα­κοί­νω­σε ο ευρω­βου­λευ­τής Ελευ­θέ­ριος Συνα­δι­νός (αντι­στρά­τη­γος), ο οποί­ος παρα­μέ­νει στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ως ανεξάρτητος…