Περιήγηση: Ελισαίος Βαγενάς ΚΕ ΚΚΕ υπεύθυνος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Διεθνή
ΚΚΕ-Ελισαίος Βαγενάς: Απαιτείται άμεση απεμπλοκή της χώρας από τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Άμε­ση απε­μπλο­κή της χώρας από τους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς που εξε­λίσ­σο­νται στην Ουκρα­νία απαι­τεί­ται, για­τί «όσο μπαί­νεις στον λάκ­κο των…

Διεθνή
Ελ. Βαγενάς για Καζακστάν: Η ρίζα των μεγάλων κινητοποιήσεων βρίσκεται στα τεράστια λαϊκά προβλήματα

Με αφορ­μή τις μεγά­λες εργα­τι­κές, λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο Καζακ­στάν και τις εξε­λί­ξεις που ακο­λού­θη­σαν το 902.gr συζή­τη­σε με τον Ελι­σαίο Βαγενά,…

Διεθνή
Η Λευκορωσία στις «μυλόπετρες» του εκμεταλλευτικού συστήματος και των ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων

Στις 10 Αυγού­στου, την επο­μέ­νη των λευ­κο­ρω­σι­κών προ­ε­δρι­κών εκλο­γών, στο λιμά­νι της λιθουα­νι­κής πόλης Κλάι­πε­ντα έδε­σε τάν­κερ με 76 χιλιάδες…