Περιήγηση: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Επικαιρότητα
Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης «μηχανισμός νομιμοποίησης ομάδων της ακροδεξιάς»

Το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ φάνηκε να λειτουργεί «σαν μηχανισμός νομιμοποίησης της δράσης συγκεκριμένων…