Περιήγηση: Ελληνική Αστυνομία – ΕΛ.ΑΣ.

Κοινωνία
Τι να προσέχετε αν φύγετε για διακοπές την περίοδο του Πάσχα

Η Γενι­κή Περι­φε­ρεια­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, ενό­ψει του εορ­τα­σμού του Πάσχα, υπεν­θυ­μί­ζει χρή­σι­μες συμ­βου­λές με σκο­πό την πρό­λη­ψη των…

Επικαιρότητα
Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει τα “μεγάλα μέσα”: ηχητικό κανόνι για καταστολή διαδηλώσεων

Με στα­θε­ρούς ρυθ­μούς προ­χω­ρά η ανα­βάθ­μι­ση των κατα­σταλ­τι­κών μέσων και μηχα­νι­σμών από την κυβέρ­νη­ση, παράλ­λη­λα με την κλι­μά­κω­ση της αντεργατικής…