Περιήγηση: Ελληνική Γλώσσα

Παιδεία
Για τη διδασκαλία και το «νέο» τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» στο ΓΕΛ (Σύλλογος Φιλολόγων Πιερίας)

Για το νέο τρόπο αξιολόγησης των μαθητών των ΓΕΛ (169626/Δ2/11-10-2018) Για τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις…