Περιήγηση: Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη

Κοινωνία
Την Τρίτη (8/8) η εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ για το ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Συγκέ­ντρω­ση την Τρί­τη 8 Αυγού­στου στις 8 μ.μ. στον Ιερό Βρά­χο της Ακρό­πο­λης και στη συνέ­χεια πορεία στο ιστο­ρι­κό κέντρο της Αθή­νας, διορ­γα­νώ­νει η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για…