Περιήγηση: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ

Κοινωνία
Θαλάσσιοι οργανισμοί και θαλασσοπούλια «καίγονται» και πεθαίνουν από ασφυξία από το μαζούτ στο Σαρωνικό

Θαλάσ­σιοι οργα­νι­σμοί και θαλασ­σο­πού­λια «καί­γο­νται» και πεθαί­νουν από ασφυ­ξία από το μαζούτ, ενώ η χημι­κή σύστα­ση των νερών καθι­στά απαγορευτική…