Περιήγηση: Ελληνοαμερικανική Συμφωνία

Επικαιρότητα
Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Ευρωατλαντικό παραλήρημα, με νέες δεσμεύσεις συμμετοχής στον πόλεμο

Τη «χωρίς όρια» εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και στα ενερ­γεια­κά σχέ­δια των ΗΠΑ επι­σφρά­γι­σε η επί­σκε­ψη Μητσο­τά­κη στην…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Μαχητική πορεία κατά της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας

Κινη­το­ποί­η­ση με αίτη­μα την ακύ­ρω­ση της αμυ­ντι­κής συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας-ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μέλη συν­δι­κά­των και φορέ­ων μετά από κάλε­σμα της Επι­τρο­πής Αγώνα…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Συλλαλητήριο στα Προπύλαια: Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, καμιά συμμετοχή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Με μαζι­κή δια­δή­λω­ση και συγκέ­ντρω­ση στο κέντρο της Αθή­νας ενά­ντια στην κύρω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας ολο­κλη­ρώ­θη­κε το βρά­δυ της Πέμπτης…