Περιήγηση: Ελληνογαλλική συμφωνία

Πολιτική
Γ. Μαρίνος: Διαμορφώνουν το έδαφος για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο — Αν. Μεσόγειο, προς όφελος μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων

Την σημα­σία της «ενί­σχυ­σης της πάλης ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπεριαλιστικούς…

Επικαιρότητα
ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, Βελόπουλος υπερψήφισαν την επικίνδυνη Ελληνογαλλική συμφωνία — Καταψήφισε το ΚΚΕ

Υπερ­ψη­φί­στη­κε η επι­κίν­δυ­νη στρα­τη­γι­κή συμ­φω­νία μετα­ξύ Ελλά­δας — Γαλ­λί­ας από τους βου­λευ­τές της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της «Ελλη­νι­κής Λύσης».…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για την Ελληνογαλλική Συμφωνία: Δεν αφορά την άμυνα της χώρας και τα λαϊκά συμφέροντα, υπηρετεί τους στόχους του κεφαλαίου

«Το πρώ­το που πρέ­πει να γνω­ρί­ζει ο ελλη­νι­κός λαός, είναι πως η συμ­φω­νία δεν αφο­ρά την άμυ­να της χώρας, την…

Επικαιρότητα
Γ. Μαρίνος: Η ελληνογαλλική συμφωνία δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα — Ν. Παπαναστάσης: Μύθος ότι η συμφωνία είναι “σανίδα σωτηρίας”

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα στη Διαρ­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας — Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων η συζή­τη­ση για την κύρω­ση της επι­κίν­δυ­νης Συμ­φω­νί­ας Ελλάδας -…